Velké díky za podporu sbírky pro ukrajinskou skupinu v Terezíně