Jóga

Ve svých kurzech praktikuji jógu, která se zaměřuje na správné postavení těla a správné vedení pohybu tak, aby to bylo pro tělo přirozené. Jednoduše řečeno zdravou jógu nebo jógu zdravě -  zdraví prospěšné a efektivní cvičení s důrazem na správné zapojování a posilování hlubokého stabilizačního systému páteře, které odpovídá na aktuální zdravotní civilizační problémy a bolesti zad, hlavy, kloubů často způsobené nesprávným držením těla a sedavým způsobem života.

Je to jóga vycházející z tradiční jógy a školy B.K.S. Iyengara, obohacené o moderní poznatky trojrozměrného spirálního pohybu a principy myofasciálních (svalovovazivových) řetězců a energetických linií. 

Zajímají mě souvislosti a paralely mezi jógou a moderními fyzioterapeutickými směry. V lekcích zařazuji cvičení podle vývojové kineziologie. Ta vychází z vývojových vzorců pohybu, kterými jsme prošli v raném dětství, kdy se buduje hluboký stabilizační systém a rozvíjí se postupně vzpřímená poloha a chůze. Tato cvičení se s jógou výborně doplňují.

Pravidelné cvičení zlepšuje fyzickou i psychickou kondici a přináší pozitivní energii.

Protahuje a posiluje celé tělo, podporuje správné držení těla a tím i zlepšuje proudění energie. Harmonizuje funkci nejen pohybového aparátu (kosti, svaly, klouby), ale i funkci orgánů, cévního, lymfatického i nervového systému. Formuje postavu. Učí pracovat s dechem a podporuje schopnost koncentrovat pozornost. Prohlubuje vnímání vlastního těla a koordinaci. 

Jóga pomáhá nejen při při bolestech zad, při problémech s páteří a klouby, ale i při migrénách, dýchacích a oběhových onemocněních atd. a je i dobrou kompenzací sportu. Je přínosem pro všechny, kteří si přejí duševní a tělesné uvolnění a regeneraci. Pokud se dokážete uvolnit, naučíte se také bránit vyčerpání a stresu a vydanou energii rychle obnovovat.

Slovo jóga pochází ze staroindického jazyka sanskrtu a znamená propojení, spojení, harmonii, rovnováhu. Propojení těla, mysli i ducha. Je cestou, která nás vede k uvědomování si sebe sama i k harmonii v našem životě.

Přijďte vyzkoušet!