Lekce a Jóga

 
Od 11. května si můžete přijít zacvičit do studia v Tylovce na otevřené lekce jógy.
Od 15. června se budou konat buď ve studiu v Tylovce nebo venku na školní zahradě Masarykovy ZŠ Svojsíkova 2, Litoměřice, podle toho, jaké bude počasí.  Informace bude v den lekce přímo v rozvrhu. 
Co s sebou na cvičení venku:  podložku (ale můžete cvičit i jen tak na trávě) a  ručník nebo deku. Ostatní pomůcky budou dispozici na místě ( i pár podložek k zapůjčení).  Oblečení doporučuji vrstvit. Cvičení přizpůsobuji teplotě - když je chladněji, lekce jsou dynamičtější, abychom se zahřáli a naopak.  

Od září pak plánuji pokračovat formou kurzů, kdy budou lekce hrazeny kurzovným na čtvrtletí, případně poměrnou částkou (připojíte-li se v průběhu čtvrteltí) anebo jednotlivě za lekci, bude-li v kurzu volné místo.

Pro koho je cvičení určeno? 

Cvičení je vhodné pro ženy i muže bez rozdílu věku a zdatnosti, pro začátečníky i pro pokročilé. Protože každý člověk má jiné dispozice i omezení, využíváme při cvičení a relaxaci různé pomůcky, jako jsou bločky, popruhy, cihličky, válce, deky, stěny v místnosti, míčky a někdy cvičíme také s dopomocí druhé osoby. Kromě toho je studio vybaveno tzv. jógovými závěsy.  Pomůcky usnadňují provedení některých ásan, pomáhají bezpečným a rehabilitačním způsobem protahovat a posilovat páteř, ztuhlé klouby, svaly a vazy a zafixovat zdravé pohybové vzorce. S jejich pomocí se také můžeme lépe soustředit na dech a vnímat účinky ásany na své tělo. 

Všechny pomůcky jsou k dispozici v tělocvičně. Podložka na cvičení je lepší vlastní. Nejlepší je tzv. neklouzavá (ne karimatka).  Můžete si ji pak uložit na místě určeném pro soukromé podložky. Ale raději si ji vezměte domů a zacvičte si i doma:-) V tělocvičně je několik podložek k zapůjčení.

Jak vypadá lekce?

Na začátku každé lekce se zklidníme, uvolníme, protáhneme, rozhýbeme. Poté následuje skupina poloh (ásan) vybraných pro daný den. Cvičíme v pomalém a klidném tempu. V každé lekci zařazuji cvičení pro zdravá záda podle vývojové kineziologie, zaměřené na správné zapojování a posilování hlubokého stabilizačního systému páteře a dynamickou stabilizaci.  Cvičíme také různé pomalejší i dynamické sekvence.  Lekce bývají pestré a pokaždé jiné. Ke konci lekce cvičíme odpočinkovější pozice a na závěr zaslouženě relaxujeme.

  • Prosím přijďte na lekci s mírným předstihem. Respektujeme čas druhých - začínáme přesně. Studio je otevřeno 15 minut před začátkem lekce.
  • Vypněte zvuk i vibrace svého mobilu!
  • Před lekcí 2-3 hodiny nejezte, při cvičení nepijte. S prázdným žaludkem se cvičí příjemněji.
  • Potřebujete jen pohodlné oblečení. Cvičíme naboso. Když je chladněji, hodí se ponožky (nejlépe neklouzavé prstové).
  • Pomůcky jsou k dispozici v tělocvičně. Podložku z hygienických důvodů doporučuji vlastní - cvičíme naboso, ale můžete si ji na lekci půjčit v tělocvičně.
  • Přicházíte-li na cvičení poprvé, přijďte prosím o tu čtvrthodinu dříve nebo zavolejte, abychom měli čas chvilku o cvičení popovídat.
  • Důležité:   Respektujte své tělo. Cvičte pozorně, vědomě, vlastním tempem - v souladu s svým tělem, ne proti němu. Buďte trpěliví sami se sebou i se svým tělem. A mějte srdce otevřené:-)
  • Předem mě informujte, pokud máte nějaké tělesné nebo zdravotní omezení či potíže, a také o případném těhotenství.
  • Některé polohy se necvičí při menstruaci, např. obrácené polohy. Místo nich během cvičení doporučuji náhradní polohy.
  • Cvičení je na vlastní zodpovědnost. Pokud máte vážný zdravotní problém, poraďte se prosím s lékařem.

Jakou jógu cvičíme?

Ve svých kurzech praktikuji jógu, která se zaměřuje na správné postavení těla a správné vedení pohybu tak, aby to bylo pro tělo přirozené. Jednoduše řečeno zdravou jógu nebo jógu zdravě -  zdraví prospěšné a efektivní cvičení s důrazem na správné zapojování a posilování hlubokého stabilizačního systému páteře, které odpovídá na aktuální zdravotní civilizační problémy a bolesti zad, hlavy, kloubů často způsobené nesprávným držením těla a sedavým způsobem života.

Je to jóga vycházející z tradiční jógy a školy B.K.S. Iyengara, obohacené o moderní poznatky trojrozměrného spirálního pohybu a principy myofasciálních (svalovovazivových) řetězců a energetických linií. 

Zajímají mě souvislosti a paralely mezi jógou a moderními fyzioterapeutickými směry. V lekcích zařazuji cvičení podle vývojové kineziologie (Dynamická neuromuskulární stabilizace podle profesora Koláře). Ta vychází z vývojových vzorců pohybu, kterými jsme prošli v raném dětství, kdy se buduje hluboký stabilizační systém a rozvíjí se postupně vzpřímená poloha a chůze. Tato cvičení se s jógou výborně doplňují.

Pravidelné cvičení zlepšuje fyzickou i psychickou kondici a přináší pozitivní energii.

Protahuje a posiluje celé tělo, podporuje správné držení těla a tím i zlepšuje proudění energie. Harmonizuje funkci nejen pohybového aparátu (kosti, svaly, klouby), ale i funkci orgánů, cévního, lymfatického i nervového systému. Formuje postavu. Učí pracovat s dechem a podporuje schopnost koncentrovat pozornost. Prohlubuje vnímání vlastního těla a koordinaci. 

Jóga pomáhá nejen při při bolestech zad, při problémech s páteří a klouby, ale i při migrénách, dýchacích a oběhových onemocněních atd. a je i dobrou kompenzací sportu. Je přínosem pro všechny, kteří si přejí duševní a tělesné uvolnění a regeneraci. Pokud se dokážete uvolnit, naučíte se také bránit vyčerpání a stresu a vydanou energii rychle obnovovat.

Slovo jóga pochází ze staroindického jazyka sanskrtu a znamená propojení, spojení, harmonii, rovnováhu. Propojení těla, mysli i ducha. Je cestou, která nás vede k uvědomování si sebe sama i k harmonii v našem životě.

Přijďte vyzkoušet!