Podzimní kurzy a Víkendový kurz v Hlavici 7.-9. října

Noví zájemci si mohou lekci nejprve vyzkoušet za zvýhodněnou cenu. Volejte, pište s jakýmikoli dotazy.

Pokud nemůžete chodit pravidelně, můžete se přihlašovat na jednotlivé lekce, pokud bude ve vámi vybraném čase volné místo.  V rezervačním systému si nelze jednotlivou lekci rezervovat v prvním týdnu konání kurzů. Zavolejte, domluvíme se.

Můžete si také naplánovat víkend s jógou v Hlavici v Podještědí 7.- 9. října

Poslední tři volná místa.

Budeme spolu cvičit jógu v krásném prostředí Domu jógy, užijeme si podzimní přírodu, dobré jídlo, které připraví někdo jiný:-), společnost podobně naladěných lidí anebo prostě klid.  Udělejte si víkend pro sebe!  Můžete pozvat i kamarádku. Další informace zde

Nastala změna v doprovodném programu.  Můžete se těšit na setkání s Evou Labusovou, terapeutkou a publicistkou na téma:

NEPROMARNIT ŽIVOT:  Setkání věnované hledání životodárné osobní spirituality

 Bez ohledu na to, kým jsme a kde žijeme, hluboko uvnitř sebe se cítíváme křehce a neúplně. Jako bychom něco důležitého ztratili a potřebovali to zase najít. Většina lidí navzdory své niterné trýzni ono „něco“ nehledá. A mnozí z těch, kteří hledat začnou, dříve či později odpadají nebo zabloudí. (A.Z.Zahara)

Charakteristickým rysem naší současnosti je, že přibývá lidí, jimž nestačí, když jim někdo na otázky typu „Kdo je člověk?“ či „Co je smyslem života ve vesmíru, jehož jsme součástí?“ odpovídá z pozice autority. Se spirituálními nabídkami se roztrhl pytel. Máme historicky nevídané právo osobní svobody. Také cesta jógy je nedílnou a oblíbenou součástí nabídky. Dobrovolně, nebo pod tlakem okolností se vydáváme na pouť (sebe)poznání. Přibývá těch, jimž nestačí následovat pokyny duchovních vůdců - potřebují jít a konat samostatně, na svou vlastní odpovědnost. Postupně totiž zjišťují, že nejdůležitějším kompasem na této Cestě je jejich vlastní duchovní podstata. Nadále ji objevují také prostřednictvím respektovaných náboženských učení a dalších spirituálních inspirací, avšak vše zvnějšku a skrze smysly poznané se stává prostředkem, nikoliv cílem. Tím je vědomí osobního spojení s Božstvím, ať už je nazýváno jakkoliv. V jakých podmínkách se v současnosti odehrává toto lidské hledání? Žijeme v časech proměny paradigmatu? Existuje něco, co lze nazvat duchovním vývojovým stupněm jedince? Na které otázky, navzdory jejich možné bolestivosti, potřebujeme hledat odpovědi? Co je spirituální bypassing? A jak poznat, zda nelžeme sami sobě a zda se přibližujeme ke skutečné vnitřní proměně směrem k osobní pravdivosti a autenticitě?

PhDr.Eva Labusová se věnuje poradenství, vzdělávání a publicistice v oblasti rodičovství, výchovy a vztahů. Zaměřuje se zejména na problematiku citové vazby, mezigeneračního přenosu a propojování psychoterapie a spirituality. Více na www.evalabusova.cz